Правна кантора Добрев Правна кантора Добрев Правна кантора Добрев

Кои сме ние

 

Адвокатска кантора  „ДОБРЕВ”  е една от водещите български правни кантори, която предоставя  правни услуги - консултации и процесуално представителство –  на граждани и юридически лица за защита на техните права и законни интереси пред всички  държавни органи в Рeпублика България, вкл. пред всички съдилища - районни, окръжни и апелативни съдилища, Върховен Касационен Съд (ВКС) и Върховен Административен Съд (ВАС) и във всички съдебни райони на Р България. 

Адвокатска кантора  „Добрев”  осигурява правна защита и  пред Европейския съд за правата на човека в Страсбург, Съда на Европейските Общности и Първоинстанционния съд в Люксембург, пред  Европейската Комисия в Брюксел.